• Ziekenhuizen binnen het DDD-partnership laten, met behulp van i2i als onafhankelijk partij (de Trusted Third Party), zien dat zij er alles aan doen om rechtmatig en doelmatig te declareren.
 • Het DDD-partnership maakt zichtbaar welke zorgverleners rechtmatig en doelmatig declareren.
 • De apotheken van BENU en Mediq leveren een actieve bijdrage aan betaalbare zorg.

Declareren op basis van vertrouwen: dat kan!

Stelt u zich eens voor dat er tussen zorgverzekeraar en u als zorgaanbieder een goede vertrouwensband bestaat. Stelt u zich eens voor dat zorgverzekeraars erop vertrouwen dat uw declaraties niet alleen rechtmatig, maar vooral dóelmatig zijn. Dat declaraties daarom direct betaald worden, zonder discussies en terugvorderingen achteraf…

Stelt u zich eens voor dat het aantal materiële controles drastisch afneemt – en daarmee ook uw administratieve lasten.

Stelt u zich eens voor dat u meer tijd, geld en energie overhoudt om te doen waar het allemaal om draait: doelmatige zorg verlenen.

Weg met wantrouwen dankzij Doelmatig Direct Declareren

Wij, Intelligence to Integrity, nemen het wantrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder weg. En vervangen dat door vertrouwen.

Hoe? Door het Doelmatig Direct Declareren Partnership (DDD-Partnership), dat u als zorgaanbieder kunt behalen. Met het DDD-partnership laat u aan verzekeraars én aan de buitenwereld zien dat:

• U staat voor doelmatige zorg, en
• Dat u zich actief en blijvend inzet om publieke middelen verantwoord te besteden

Wij maken uw inzet zichtbaar. En omdat zorgverzekeraars de waarde van het DDD-partnership erkennen, wordt u daarvoor beloond.

Let op! Het DDD-partnership gaat niet om controle, maar om een hoger gezamenlijk doel: optimaal doelmatige zorg bieden. Met ons als ‘trusted third party’ gaat u een traject in waarin u toewerkt naar dat doel in het algemeen, en uw DDD-partnership in het bijzonder.

Het zoveelste certificaat?

Nee. Dit is een partnership dat u aangaat met verzekeraars. Een partnership dat zij erkennen en u daardoor veel voordelen biedt, onder andere in de vorm van betere en speciale inkoopvoorwaarden.

Lees meer over het DDD-partnership…

 

 

 

 

 

   • Logo DDD
   • voor-wie
   • Hue
   • Contact